Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Domů 9 Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování informací a jejich poskytování

Povinně zveřejňované informace - dokument

Ke stažení v PDF

Vzor žádosti o poskytnutí informací

Ke stažení v PDF

Vzor odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Ke stažení v PDF

Sazebník úhrad za poskytování informací

Ke stažení v PDF

Rozpočtová odpovědnost a činnost školy

Rozpočet MŠ Větrná pro rok 2023

Ke stažení v PDF

Rozpočet MŠ Větrná pro rok 2022

Ke stažení v PDF

Plnění rozpočtu MŠ Větrná pro rok 2022

Ke stažení v PDF

Výroční zpráva o činnosti školy

Ke stažení v PDF

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Větrná jako PO v letech 2024 – 2025

Ke stažení v PDF