Jaké aktuality Vás zajímají?

Vyberte si kategorii a klikněte na ni!

Jaké aktuality Vás zajímají? Vyberte si kategorii a klikněte na ni!

Veškeré aktuality:

Domů 9 Aktuality

Neštovice v MŠ Větrná

Upozorňujeme, že se ve třídě 3. B „Včelek“ vyskytuje jedno onemocnění neštovicemi. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Probíhá inkubační doba.

Spálová angína v MŠ Větrná

Upozorňujeme, že se ve třídě 3. A „Sluníček“ vyskytuje jedno onemocnění spálovou angínou. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Probíhá inkubační doba.

„Rozloučení s předškoláky“

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
V ÚTERÝ 6. 6. 2023 OD 15.30 HODIN
Zveme všechny rodiče, jejichž děti odcházejí do školy, aby se společně s námi rozloučili a zavzpomínali na chvíle strávené v mateřské škole. Za příznivého počasí se akce bude konat na zahradě MŠ.
Akce se koná za přispění ÚMO Severní Terasa (dárky pro předškoláky).
Termín akce byl všem oznámen s předstihem dne 26. 1. 2023 prostřednictvím e-mailových adres.
Těšíme se a děkujeme za spolupráci.
Bc. Ivana Votroubková

Infekční onemocnění v MŠ Větrná

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás upozornit na výskyt infekčního onemocnění „pátá dětská nemoc“, které se projevilo u jednoho z dětí ze třídy „Motýlků“. Věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost případným příznaků u vašich dětí.

Tvoření ke „Dni matek“

Milé maminky, zveme vás 4. 5. do MŠ Větrná. Vaše děti vás potěší krátkým vystoupením a vyrobí vám i malé překvapení pro radost. Podrobnosti naleznete na nástěnkách v šatnách.

Divadlo v MŠ Větrná

V úterý 2. 5. 2023 se v MŠ Větrná uskuteční divadelní představení divadla „Ondřej“. Podrobnosti naleznete na nástěnkách v šatnách.

Neštovice v MŠ Větrná

Ve třídě Sluníček je nahlášeno jedno onemocnění neštovicemi. Probíhá inkubační doba. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí. Děkujeme za spolupráci.

„Velikonoční tvoření“

Vážení rodiče, jste srdečně zváni do MŠ, kde si 30. 3. 2023 budete moct společně se svými dětmi vytvořit „velikonoční dekorace“ a přivolat jaro. Podrobnosti naleznete na nástěnkách ve svých třídách. Těšíme se na vás.

Schůzka rodičů „předškoláků“ se zástupci ZŠ Mírová

Vážení rodiče,
dne 9. 3. 2023 v 15.30 hod se uskuteční schůzka rodičů se zástupci Základní školy Mírová v Ústí nad Labem, setkání bude probíhat v pavilonu A ve třídě 3. A „Sluníčka“.
Získáte informace o zápise do 1. třídy, o chodu základní školy, školní družiny, zájmových kroužcích a o tom, co by vaše dítě mělo před nástupem do 1. třídy zvládnout a to z pohledu učitelky vyučující v 1. třídě. Jste srdečně zváni.

Neštovice ve třídě 3. A „Sluníčka“

Vážení rodiče,
upozorňujeme vás na výskyt infekčního onemocnění neštovice ve třídě 3. A „Sluníčka“.
Zároveň si vám dovolujeme připomenout, že v případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte navštěvujícího MŠ jsou zákonní zástupci povinni toto ohlásit mateřské škole.
Děkujeme za spolupráci.

Výměna podlahové krytiny v šatně „Berušek“

Vážení rodiče,
upozorňujeme vás na skutečnost, že v pátek 3. 2. 2023 a v pondělí 6. 2. 2023 bude v šatně třídy 1. A „Berušky“ probíhat výměna linolea. V těchto dnech nebude v provozu šatna dětí ze třídy 1. A „Berušky“, děti budou mít po tyto dva dny šatnu spojenu s šatnou třídy 2. A „Motýlci“. Při příchodu do MŠ, prosíme, zvoňte na třídu 2. A „Motýlci“, kde děti převléknete a asistentka pedagoga je odvede do jejich třídy. Při vyzvedávání dětí také zvoňte na třídu 2. A „Motýlci“, kde vám budou vaše děti předány. Prosíme, pokud má někdo možnost si v těchto dnech ponechat dítě doma, nechť to zváží (malým dětem takovéto změny většinou nevyhovují).
Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale snažíme se vylepšovat prostředí pro vaše děti a musíme respektovat možné termíny dodavatelů.
Děkujeme za spolupráci
Bc. Ivana Votroubková
ředitelka MŠ

Neštovice v MŠ Větrná

Vážení rodiče,
upozorňujeme vás na výskyt infekčního onemocnění neštovice ve třídě 1. B „Myšky“.
Zároveň si vám dovolujeme připomenout, že v případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte navštěvujícího MŠ jsou zákonní zástupci povinni toto ohlásit mateřské škole z důvodu probíhající inkubační doby onemocnění.
Děkujeme za spolupráci.

„Dýňování“

Vážení rodiče,
dne 20. 10. 2022 se v odpoledních hodinách uskuteční již tradiční „Dýňování v MŠ Větrná“. Máte možnost si se svými dětmi vyrobit tradiční podzimní dekoraci. Podrobnosti naleznete na nástěnkách v šatnách všech tříd. Jste srdečně vítáni.

Focení v MŠ Větrná

Dne 18. 10. 2022 se v dopoledních hodinách uskuteční focení dětí s vánočním motivem. Vzor naleznete na nástěnkách v šatnách všech tříd. Prosíme o přizpůsobení vhodného oblečení.

Spálová angína

Ve třídě 2. A „Motýlci“ se vyskytlo jedno onemocnění spálové angíny (nahlášeno 10. 10. 2022). Probíhá inkubační doba.

„Hurá do školky“

Vážení rodiče,
akci „Hurá do školky“, která se měla uskutečnit ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 15.00 hodin na školní zahradě jsme přesunuli na příští týden na čtvrtek 15. 9. 2022 na 15.00 hodin (podle předpovědi počasí má pršet). Děkujeme za pochopení.

Třídní rodičovské schůzky

Vážení rodiče,
zveme vás na třídní rodičovské schůzky, které se uskuteční v úterý 13. 9. 2022 od 15.30 hodin v jednotlivých třídách. Kromě organizačních záležitostí školního roku 2022/2023 se seznámíte s novými třídními učitelkami a specifiky každé jednotlivé třídy. Z důvodu navázání kvalitní spolupráce mezi MŠ a rodiči je vaše účast na rodičovských schůzkách velice důležitá a žádoucí. Děkuji za spolupráci. Ředitelka MŠ Větrná

Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás, jménem zaměstnanců MŠ Větrná, přivítala v novém školním roce 2022/2023. I v tomto školním roce bude předškolní vzdělávání probíhat podle ŠVP „Kniha moje kamarádka – moje brána do života“. Na vaše děti čekají aktivity spojené s prožitkem, se zábavou a se spoustou nových získaných informací rozvíjejících kompetence pro jejich další vzdělávání. Společně se uvidíme i na akcích pořádaných v rámci spolupráce s rodiči. Všichni zaměstnanci jsou připraveni vytvořit pro vaše děti příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a kam se budou těšit. Těšíme se na vaše děti i spolupráci s vámi.
Bc. Ivana Votroubková, ředitelka MŠ Větrná

Rekonstrukce schodiště

Vážení rodiče, od čtvrtka 25. 8. 2022 bude probíhat rekonstrukce schodiště k pavilonu „B“. V rámci zajištění bezpečnosti vás žádáme o zvýšenou opatrnost při vstupu do pavilónu. Od pondělí 29. 8. 2022 bude pavilón „B“ do 31. 8. 2022 uzavřen. Provoz bude přesunut do pavilónu „A“. Věnujte, prosím, pozornost organizačním vývěskám na vstupních dveřích do pavilónů. Zároveň probíhá rekonstrukce schodiště ke správnímu pavilónu. Rovněž vás vyzýváme ke zvýšené opatrnosti při průchodu okolo provozního pavilónu. Děkujeme za spolupráci a těšíme se, že školní rok zahájíme s novým a bezpečným schodištěm. Ředitelka MŠ Větrná

Zahájení provozu

Vážení rodiče,
dne 8. 8. 2022 byl opět zahájen provoz MŠ Větrná. Žádáme vás, abyste sledovali organizační vývěsky s informacemi a řídili se jimi, protože v MŠ Větrná v současné době probíhá a bude probíhat malování pavilonu „A“ a správních prostor. Děkujeme za spolupráci.

Oslava dne otců

Vážení tatínkové,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na akci, která se uskuteční v úterý 21. 6. 2022 od 15:00 na školní zahradě.

Domníváme se, že role otců je tak důležitá :-), že si zaslouží minimálně stejnou pozornost jako maminky. Proto jsme pro vás připravili „váš den“, kdy nám, ale i svým dětem, budete moci předvést a projevit své nesporné kvality :-).

Těšíme se na vás

kolektiv MŠ Větrná

Oslava „Dne matek“

Milé maminky,
jste srdečně zvány dne 3. 5. 2022 do MŠ Větrná. Ve třídě svého dítěte bude pro vás připravená malá oslava k vašemu blížícímu se svátku. Třídní akce se uskuteční od 15.30 hodin. Ve třídách „Sluníčka“ a „Včelky“ je začátek akce posunut na 15.00 hodin z důvodu termínu „Předškoličky“ v ZŠ Mírová.

Čarodějnický rej

Vážení rodiče,
v pátek 29. 4. 2022 zveme vaše děti na „Čarodějnický rej“, který se uskuteční v dopoledních hodinách ve všech třídách. Děti si užijí dopoledne plné zábavy, soutěží a tance. Masky jsou vítány :).