Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.ms-vetrna.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

Některé pdf dokumenty nejsou strojově čitelné.
Nelze jednoduchým způsobem přeskočit opakující se bloky.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 31. 8. 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na internetové stránce školy:
MŠ Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o., Ústí nad Labem, 400 11
Bc. Ivana Votroubková, e-mail: reditelka@ms-vetrna.cz, tel.: 725 405 868

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.