Vítejte na webových stránkách

Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizace!

Vítejte na webových stránkách

Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizace!

Co bude dobrého?

Informace o jídelníčku a stravování.

Co se ve škole děje?

Přehled uplynulých událostí ve škole.

Na co dát pozor?

Pokyny a doporučení k ochraně zdraví.

Informace k zápisu do naší školy v roce 2024

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám poskytnout potřebné informace k zápisu do mateřských škol ve městě Ústí nad Labem v roce 2024.

Kliknutím na název příslušné karty se dozvíte veškeré informace k úspěšnému zápisu Vašeho dítěte.

Bc. Ivana Votroubková
ředitelka MŠ Větrná

Vážení rodiče,

na následujícím odkazu naleznete odkaz do transparentního přihlašovacího systému pro mateřské školy v Ústí nad Labem: https://zapisms.usti-nad-labem.cz/.

Pokud nemáte přístup k internetu nebo by se vyskytly jiné potíže s vygenerováním či vytištěním přihlášky v elektronickém systému, můžete využít následující dny a dostavit se k ředitelce MŠ Větrná, která vám bude nápomocna při práci s elektronickým systémem zápisu:

  • pondělí 15. 4. 2024 od 9.00 hodin do 13.00 hodin (u ředitelky MŠ);
  • pondělí 6. 5. 2024 od 9.00 hodin do 13.00 hodin (u ředitelky MŠ).

Přihlášky budou přijímány v těchto termínech:

  • pondělí 13. 5. 2024 od 8.00 hodin  do 14.00 hodin (správní pavilón);
  • úterý 14. 5. 2024 od 12.00 hodin  do 16.00 hodin (správní pavilón).

Termín si lze zarezervovat v rezervačním systému.

Zákonný zástupce se k zápisu dostaví osobně i s dítětem!

S sebou přinese:

  1. řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou pediatrem,
  2. originál rodného listu dítěte (nelze akceptovat kopii),
  3. občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

Elektronický systém umožňuje rezervaci konkrétního času zápisu. Využijte ji prosím.

pondělí 20. 5. 2024  od 10.00 hodin do 12.00 hodin budou mít zákonní zástupci možnost, v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, se ještě před vydáním rozhodnutí seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí (u ředitelky školy).

Od pondělí 20. 5. 2024 bude zahájeno zpracování a vydávání rozhodnutí. Od tohoto termínu lze očekávat informaci o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.

Po celou dobu fáze vyhodnocování přijímacího řízení mají zákonní zástupci možnost sledovat průběh přijímacího řízení svého dítěte na webových stránkách.

Žádost je možné podat i následujícím způsobem:

  • elektronicky (datovou schránkou, e-mailem)
  • nebo poštou.

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického pediatra o řádném očkování dítěte, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce, e-mailem podepsaným elektronickým podpisem a zajištěným proti zneužití osobních údajů nebo poštou s doručením do 14. 5. 2024.

E-mail bez elektronického podpisu nebude akceptován. 

V případě elektronického doručování a doručování prostřednictvím pošty doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

E-mail pro podání žádostí (pouze s elektronickým podpisem): reditelka@ms-vetrna.cz

ID datové schránky: u7f2q36

Telefon pro ověření: 725 405 868

Možnost seznámit se s podklady správního řízení před vydáním rozhodnutí:

V souladu s ust. §36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. správního řádu v platném znění, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, přísp. org., se seznámit s podklady správního řízení a vyjádřit se k nim.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po předchozí dohodě s ředitelkou školy ve správním pavilónu Mateřské školy Větrná dne 20. 5. 2024 od 10.00 hodin do 12.00 hodin (v jinou dobu pak pouze po předchozí dohodě
s ředitelkou školy na telefonním čísle 725 405 868).

Upozornění: účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Do naší MŠ se můžete spolu s dětmi přijít podívat na

Den otevřených dveří

ve čtvrtek 25. 4. 2024 mezi 10.00 – 11.00 hod.

A co je u nás nového?

Tvoření ke „Dni matek“

Milé maminky, přijďte se ve čtvrtek 9. 5. 2024 potěšit do MŠ Větrná se svými "ratolestmi". Nejprve vás mile "pohladí po duši" básničkami a písničkami o vás a pro vás a potom, společně s vámi, se...

číst více

Den otevřených dveří v MŠ Větrná

Vážení rodiče, s blížícím se zápisem dětí do MŠ Větrná pro školní rok 2024/2025 máte možnost navštívit se svými dětmi ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 10.00 do 11.00 hodin MŠ Větrná (pavilon "B", třídu...

číst více

Více se dozvíte v kartě aktualit kliknutím zde!