Freedom

Vzhledem k aktuální situaci se ruší do odvolání tréninky Freedomu.

„Sporťáček“

Vzhledem k aktuální situaci se tréninky „Sporťáčku“ ruší a budou pokračovat dle situace (předpoklad v listopadu). Informace budou včas zveřejněny. Cena bude upravena – ponížena.

Zrušení rodičovských schůzek

Vzhledem k aktuálnímu vývoje epidemiologické situace se rodičovské schůzky dne 17. 9. 2020 ruší. Informace o provozu MŠ Větrná ve školním roce 2020/2021 a informace o organizačních požadavcích jednotlivých tříd budou vyvěšeny na informačních nástěnkách a budou vám zaslány na uvedené e-mailové adresy. Případné dotazy zasílejte na e-mail ředitelky školy nebo se můžete v otázkách organizace tříd obrátit na své třídní učitelky. Děkujeme za pochopení, spolupráci a respektování všech uvedených preventivních opatření.

Roušky v MŠ Větrná

Ředitelka MŠ Větrná oznamuje, že od čtvrtka 10. 9. 2020 bude rodičům vstup do budovy MŠ Větrná umožněn pouze s ochranou úst a nosu. Tuto ochranu je rodič povinen použít po celou dobu pobytu v budově školy. Zároveň je umožněn vstup do budovy MŠ pouze 1 osobě (s ochranou nosu a úst), která doprovází dítě při příchodu stejně tak při vyzvedávání dítěte z MŠ. K tomuto opatření přistoupila ředitelka MŠ Větrná s ohledem na velikost prostor šaten jednotlivých tříd. Děkujeme za respektování nařízených opatření.