Vítejte na webových stránkách

Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizace!

Vítejte na webových stránkách

Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizace!

Úpravy webových stránek!

Vážení rodiče a milí návštěvníci,

ve snaze zefektivnit poskytování informací na našich webových stránkách jsme po důkladném zvážení přistoupili k jejich aktualizaci. Tento proces si však vyžádal určitý provizorní stav webových stránek, za který se tímto omlouváme a věříme, že vám již brzy budeme moci nabídnout přehledný informační servis.

Bc. Ivana Votroubková
ředitelka mateřské školy

Zápis

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Větrná pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci „Ke stažení“.

Otevření

MŠ Větrná je od 12. 4. 2021 opět v provozu pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání před zahájením povinné školní docházky („předškoláky“) a pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnanci IZS. Distanční výuka byla ukončena.

Karanténa třídy „Koťata“

Z důvodu výskytu onemocnění dítěte na COVID-19 nařídila KHSUL karanténu třídě „Koťata“ v trvání od 8. 12. 2020 do 14. 12. 2020 včetně.

MŠ Větrná je opět v provozu

Nyní je MŠ Větrná je opět v provozu !

Freedom

Vzhledem k aktuální situaci se ruší do odvolání tréninky Freedomu.

“Sporťáček”

Vzhledem k aktuální situaci se tréninky “Sporťáčku” ruší a budou pokračovat dle situace (předpoklad v listopadu). Informace budou včas zveřejněny. Cena bude upravena – ponížena.

Zrušení rodičovských schůzek

Vzhledem k aktuálnímu vývoje epidemiologické situace se rodičovské schůzky dne 17. 9. 2020 ruší. Informace o provozu MŠ Větrná ve školním roce 2020/2021 a informace o organizačních požadavcích jednotlivých tříd budou vyvěšeny na informačních nástěnkách a budou vám zaslány na uvedené e-mailové adresy. Případné dotazy zasílejte na e-mail ředitelky školy nebo se můžete v otázkách organizace tříd obrátit na své třídní učitelky. Děkujeme za pochopení, spolupráci a respektování všech uvedených preventivních opatření.

Roušky v MŠ Větrná

Ředitelka MŠ Větrná oznamuje, že od čtvrtka 10. 9. 2020 bude rodičům vstup do budovy MŠ Větrná umožněn pouze s ochranou úst a nosu. Tuto ochranu je rodič povinen použít po celou dobu pobytu v budově školy. Zároveň je umožněn vstup do budovy MŠ pouze 1 osobě (s ochranou nosu a úst), která doprovází dítě při příchodu stejně tak při vyzvedávání dítěte z MŠ. K tomuto opatření přistoupila ředitelka MŠ Větrná s ohledem na velikost prostor šaten jednotlivých tříd. Děkujeme za respektování nařízených opatření.