Covid portál

V tomto portálu se Vám pokusíme nabídnout veškerá protiepidemická a hygienická opatření spojená (nejen) s výskytem onemocnění Covid-19.

Domů 9 Aktuality 9 Covid portál

Vážení rodiče a návštěvníci naší školy, dovolujeme si Vám představit pravidla a opatření spojená s návštěvou a chodem naší školy, a to v tematických blocích.

Dovolujeme si Vás pak požádat o ohleduplnost a toleranci, a to nejen vůči personálu školy, ale rovněž vůči ostatním rodičům a dětem.

Personál MŠ Větrná

Užitečné odkazy

1. Ministerstvo zdravotnictví České Republiky:

i) Dezinformace a fakta – https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

ii) Aplikace TEČKA – https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka

iii) Opatření ministerstva – https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

2. Vláda České republiky:

i) Opatření v praxi – https://covid.gov.cz/

ii) Sekce ke školství – https://covid.gov.cz/situace/skolstvi 

Akce školy - opatření

1. V případě DOSPĚLÝCH osob bude umožněn vstup pouze těm, kteří doloží buď očkování či prodělanou nemoc. Provedený test s negativním výsledkem (ať už antigenní nebo PCR) již nestačí (děti do 12 let věku neprokazují nic, ale mají nasazenou ochranu nosu a úst).

2. Pro níže uvedené osoby však zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o:

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19 nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů.

3. Všechny osoby (vyjma pedagogických pracovníků a dětí z MŠ) budou mít po celou dobu své přítomnosti na akci nasazenu ochranu nosu a úst.
Chápeme, že se jedná o nepříjemné a omezující nařízení, ale doufáme, že jste ochotni tato nařízení respektovat a dodržovat. V opačném případě nebude škola žádné takovéto akce pořádat.

Prosíme o předběžné sdělení, zda jste ochotni tato pravidla přijmout a zda se zúčastníte vánočního tvoření s dětmi dne 9. 12. 2021 v době mezi 15 – 17 hod. Na základě vámi sdělených informací se mateřská škola rozhodne, zda se akce uskuteční či nikoliv.