O vaše děti pečují

Učitelky:

„Berušky“ 1.A Iva Bryndová – učitelka
Tereza Mrázová – učitelka
Markéta Vojtíšková – školní asistent
„Motýlci“ 2.A Bc.Marie Kočová – učitelka
Petra Dvořáčková – učitelka
„Sluníčka“ 3.A Hana Červenková – učitelka
Sabina Madunická – učitelka
Barbara Mokráňová – školní asistent
„Myšky“ 1.B Bc. Michaela Vágnerová – učitelka
Gabriela Kundrtová – učitelka
Olga Tůmová – učitelka
„Koťata“ 2.B Stanislava Duchačová – učitelka
Jana Hroudová – učitelka
Včelky“ 3.B Jaroslava Schreiberová – učitelka (zástupkyně ředitelky)
Šárka Mečířová – učitelka
Miluše Jelínková – asistent pedagoga

Ostatní personál:

Ředitelka školy: Bc.Ivana Votroubková
Zástupkyně ředitelky: Jaroslava Schreiberová
Vedoucí stravovny: Bc.Petra Seidelová
Hlavní kuchařka: Romana Barcalová
Kuchařky: Lenka Měchurová
Soňa Šlechtová
Školnice: Lenka Lisecová
Uklízečky: Denisa Kocumová
Pavla Farská
Ekonomka: Bc.Petra Seidelová