Zahájení školního roku 2022/2023

01. 09. 2022

Domů 9 Nezařazeno 9 Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás, jménem zaměstnanců MŠ Větrná, přivítala v novém školním roce 2022/2023. I v tomto školním roce bude předškolní vzdělávání probíhat podle ŠVP „Kniha moje kamarádka – moje brána do života“. Na vaše děti čekají aktivity spojené s prožitkem, se zábavou a se spoustou nových získaných informací rozvíjejících kompetence pro jejich další vzdělávání. Společně se uvidíme i na akcích pořádaných v rámci spolupráce s rodiči. Všichni zaměstnanci jsou připraveni vytvořit pro vaše děti příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a kam se budou těšit. Těšíme se na vaše děti i spolupráci s vámi.
Bc. Ivana Votroubková, ředitelka MŠ Větrná