O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Schůzka se zástupci ZŠ Mírová

Ve středu 5. 4. 2017 se od 15,30 hodin uskuteční schůzka rodičů "předškoláků" se zástupci ZŠ Mírová na téma školní zralost, zápis do ZŠ a požadavky na vybavení v 1. třídě ZŠ. Schůzka se uskuteční ve třídě 2. A "Motýlci".

5. nemoc ve třídě

Dne 28. 3. 2017 byl nahlášen 1 případ infekčního onemocnění 5. nemocí. Probíhá inkubační doba.

Oprava parapetů

V tomto týdnu se uskuteční poslední etapa oprav okenních parapetů ve třídách "Sluníček" a "Včeliček". Věnujte, prosím, pozornost organizačním informacím. Děkujeme za respektování organizačních pokynů a za vstřícnost. Snažíme se o vylepšování prostředí pro vaše děti. Děkujeme.

Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v MŠ Větrná

V měsíci dubnu by se opět mělo uskutečnit preventivní vyšetření zraku dětí v MŠ Větrná. Podrobnosti budou v průběhu příštího týdne zveřejněny na nástěnkách jednotlivých tříd. Zájemci se mohou hlásit ve svých třídách.

Informační schůzka o školní zralosti a zápisu do ZŠ

Informační schůzka rodičů předškoláků se zástupci ZŠ Mírová se uskuteční ve středu 5. 4. 2017. Setkání se uskuteční ve třídě 2. A "Motýlci" od 15,30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Náhradní termín focení do ročenek

Náhradní termín pro focení do ročenek byl stanoven na pondělí 10. 4. 2017.

Fotografování do ročenek

Ve středu 22. 3. 2017 proběhne fotografování do ročenek předškoláků.

Informace k zápisu do MŠ Větrná pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, informace k organizaci elektronického zápisu naleznete na https://zapisms.usti-nad-labem.cz.

Testování školní zralosti hravou formou

Srdečně zveme všechny rodiče předškoláků, které čeká zápis do 1. tříd ZŠ, aby se přišli podívat, jak jsou jejich děti připravené na školní výuku. Připravili jsme pro vás hravé odpoledne s jednoduchými úkoly, které otestují školní zralost vašich dětí. K dispozici pro případné konzultace budou učitelky ze všech tříd včetně ředitelky MŠ. Akce se uskuteční 13. 3. 2017 ve třídě 3.B "Včelky" od 15:00 do 17:00 hodin. Na děti čeká za jejich snahu i malý dáreček. Vyzvedněte si odpoledne vaše děti ve třídách, které navštěvují a dostavte se do "Včeliček". Těšíme se na vás.

Úhrada plateb za kroužek AJ.

Prosíme rodiče přihlášených dětí na kroužek AJ o co nejrychlejší platby za 2. pololetí. Byly odečteny lekce, které se neuskutečnily. Děkujeme.

Poděkování

Ředitelka MŠ Větrná děkuje za spolupráci při rekonstrukci parapetů. Díky vstřícnosti vás rodičů se nám podařilo esteticky i funkčně vylepšit prostředí na dalších 3 třídách. Děkuji. Bc. Ivana Votroubková

Rekonstrukce parapetů v MŠ Větrná

Děkujeme rodičům, že věnují pozornost aktuálním informacím ohledně organizace chodu MŠ Větrná. Jarní prázdniny využíváme k rekonstrukci parapetů ve třídách "Myšky", "Koťata" a "Motýlci". Děkujeme za spolupráci.

Karneval v MŠ

Ve středu 22. 2. 2017 se v jednotlivých třídách v dopoledních hodinách uskuteční "KARNEVAL". Nezapomeňte dětem připravit pěkné masky. Děkujeme za spolupráci.

AJ v MŠ Větrná

Od 20. 2. 2017 bude pokračovat kroužek AJ pod vedením nové lektorky. Kroužek se bude konat každé pondělí od 15,00 hodin do 15,45 hodin (1 skupina). Bude vypočítána platba na 2. pololetí, a kroužek bude končit 12. června 2017. Děkujeme za spolupráci.

Nadílka v MŠ Větrná

Vánoční nadílka hraček do jednotlivých tříd se uskuteční v úterý 20. 12. 2016 v dopoledních hodinách.

Návýšení ceny stravného od 1. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 bude z důvodu zvyšování cen potravin stravné navýšeno o 1,- Kč. Platba za 1 den bude činit 33,- Kč a u dětí s OŠD 36,- Kč. Navýšení cen zajistí naplnění spotřebního koše potravin, který je dán vyhláškou o školním stravování. Děkujeme za pochopení.

Uzavření MŠ Větrná v době Vánoc

MŠ Větrná bude uzavřena od pátku 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016. Provoz bude opět zahájen v pondělí 2. 1. 2017. Uzavření MŠ bylo projednáno a schváleno zřizovatelem.

Neštovice v MŠ Větrná

V pondělí 5. 12. 2016 byly nahlášeny další 3 případy onemocnění neštovicemi. Probíhá inkubační doba.

Vánoční posezení v MŠ

Zastavte se v předvánočním shonu, přijďte se potěšit s vašimi dětmi a naladit se na vánoční atmosféru na tvořivé "Vánoční posezení", které se uskuteční v jednotlivých třídách ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 15,30 hodin. Jste srdečně zváni.

Mikuláš v MŠ Větrná

Mikuláš navštíví MŠ Větrná 5. 12. 2016 v dopoledních hodinách :).


© Trekor.cz & FreexIT.eu